Ιδρύματα

Loading…

Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

Διεύθυνση: Ηρώδου του Αττικού 12Α
15124 Μαρούσι

Τηλ.: 210 8094 419
Φαξ: 210 8094 484
e-mail: mvvfoundation@konkat.gr
Url: www.mvvfoundation.gr

Το «Ίδρυμα Mαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» έρχεται ως συνέχεια του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια» που ιδρύθηκε το 1997 από την Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και αποτελεί μια από τις πολύπλευρες προσφορές της προς την κοινωνία.

Η μετονομασία έγινε με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, εκτός από θέματα που αφορούν τα παιδιά και την οικογένεια άμεσα, και σε θέματα που τους αφορούν έμμεσα αλλά ουσιαστικά όπως το περιβάλλον, οι κλιματικές αλλαγές, η αειφόρος ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονομιά, κ.ά. Είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, με συμβουλευτική θέση στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) και έχει την έδρα του στην Αθήνα.

Σκοπός του θα παραμένει η προώθηση των θεμάτων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της οικογένειας μέσα από πολυδιάστατη δράση που επικεντρώνεται στην παιδεία, την ειρήνη, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον πολιτισμό.

Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στους διεθνείς αγώνες κατά της βίας, της φτώχειας, του αναλφαβητισμού, των διακρίσεων, με έμφαση στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών και η παιδοφιλία, η εμπορία των ανθρώπων, η χρήση παιδιών ως στρατιώτες, τα παιδιά θύματα πολέμου, τα παιδιά του δρόμου, και έχει σημαντική ανθρωπιστική δράση.

Μέσα από συνέδρια, εκδόσεις και ειδικές εκστρατείες θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης γύρω από τα προβλήματα του παιδιού και της οικογένειας και ιδιαίτερα γύρω από θέματα που σχετίζονται με τον σεβασμό και την τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Χιλιετία. Παράλληλα, θα ενθαρρύνει την έρευνα και θα επιβραβεύει πρωτοβουλίες ή προσπάθειες που υπηρετούν κοινά ιδανικά και προβάλλουν πρότυπα προς μίμηση.

Μέσα από τη συμμετοχή της Προέδρου του κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη σε διεθνή προγράμματα και στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων διεθνών φορέων και ιδρυμάτων, το Ίδρυμα θα στηρίζει τα παιδιά με καρκίνο και θα συνεργάζεται με τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, τη δράση κατά των ναρκωτικών στους νέους μέσα από το Ίδρυμα MENTOR, προγράμματα της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, τον θεσμό των Special Olympics, προγράμματα της UNESCO για την πολιτιστική κληρονομιά, τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες διεθνώς, την προώθηση του Πολιτισμού Ειρήνης και της Παιδείας, τα προγράμματα κατά της εκμετάλλευσης των παιδιών και τις εξαφανίσεις τους μέσα από το ICMEC και δραστηριότητες της Διεθνούς Κίνησης Γυναικών για την Ειρήνη όπως η παγκόσμια εκστρατεία «Εnd Human Trafficking Now», το Ινστιτούτο Μελετών για την Ειρήνη, το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και πολλά άλλα.

Σύλλογος «Φίλων παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ»

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 46
11527 Γουδί

Τηλ.: 210 7757 153, 210 7757 934
Φαξ: 210 7752989
e-mail: info@elpida.org
Url: www.elpida.org

 

 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 86Α
11528 Αθήνα

Τηλ.: 210 8778 300
Φαξ: 210 7752989
e-mail:info@snf.org
Url: www.www.snf.org

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.snf.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η κοινωφελής δράση του Ιδρύματος (ΙΣΝ) ξεκινά το 1996, μετά το θάνατο του ιδρυτή του, Σταύρου Νιάρχου. Η αγάπη του για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, καθώς και η έμφασή του στην ιδέα του να σκέφτεται και να λειτουργεί κανείς παγκοσμίως, πολύ πριν καθιερωθεί ο όρος «παγκοσμιοποίηση», καθορίζουν το όραμα της δημιουργίας του Ιδρύματος.

Οι επιχειρήσεις του Σταύρου Νιάρχου ξεκίνησαν από τον τόπο της καταγωγής και γέννησής του, την Ελλάδα, αλλά εξελίχθηκαν παγκοσμίως. Η κληρονομιά του συνεχίζεται και στον 21ο αιώνα, με την σύσταση του Ιδρύματος, που φέρει το όνομά του.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει με δωρεές του οργανισμούς και προγράμματα που επιδιώκουν να επιφέρουν αισθητές, διαχρονικές και θετικές κοινωνικές επιρροές, με επίκεντρο την παροχή βοήθειας στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα. Από το 1996, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1,07 δισεκατομμυρίων μέσω 2.591 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 110 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80{2b7a86ce797f80ea87945b06578cc03c9e76949b0460e03760cc4ea91a3db8b0} του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Τον Ιανουάριο του 2012, η έντονη κοινωνικοοικονομική κρίση απετέλεσε το κίνητρο για την ανακοίνωση τριετούς πρωτοβουλίας (2012-2015) για τη διάθεση €100.000.000, επιπλέον των τακτικών δωρεών του ΙΣΝ , με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών ενάντια στην εντεινόμενη κρίση. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έχουν ήδη διατεθεί €77,1 εκατομμύρια, με κύριους αποδέκτες εκείνους που βάλλονται περισσότερο από την κρίση.

Αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ιδρύματος είχε ως στόχο την άμεση προσφορά βοήθειας, η ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 2013 νέας πρωτοβουλίας, ύψους €100.000.000 επίσης, με τίτλο, Επανεκκίνηση των Νέων, στοχεύει στο μέλλον. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία προσδιορίζουν το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ελλάδα γύρω στο 60{2b7a86ce797f80ea87945b06578cc03c9e76949b0460e03760cc4ea91a3db8b0}. Η νέα, μακροπρόθεσμου χαρακτήρα πρωτοβουλία, επιδιώκει την επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων, οι οποίοι έχουν πληγεί έντονα από την κρίση, με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Οι νέες ευκαιρίες, απαιτούν, πέραν της διάθεσης κεφαλαίων, καινοτομία, καθώς και τη συνεργασία και σύγκλιση πολλών διαφορετικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν μπορεί και δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει το κράτος, αλλά λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας πρόνοιας. Η συνεργασία μεταξύ του κρατικού μηχανισμού, του ιδιωτικού τομέα και της φιλανθρωπίας θα πρέπει να είναι μονόδρομος για την επίλυση των κοινωνικών θεμάτων που μαστίζουν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Όπως τόνισε ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση, που διοργάνωσε το Ίδρυμα: «Χρειαζόμαστε όλες τις υπάρχουσες υγιείς δυνάμεις, από όλους τους τομείς της ζωής, να εργαστούν από κοινού, προκειμένου να αποκατασταθεί το δικαίωμα στο όνειρο αλλά και το δικαίωμα να δει κανείς τα όνειρα του να γίνονται πραγματικότητα».

Με βάση τα παραπάνω, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. Το σημαντικότερο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα παράδειγμα τέτοιας σύμπραξης είναι η δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το οποίο αποτελεί και τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος, ύψους €566 εκατομμύριων. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει αναλάβει την κατασκευή και τον εξοπλισμό των νέων εγκαταστάσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, έκτασης 170.000m². Το έργο φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου αρχιτέκτονα, Ρέντσο Πιάνο. Οι κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο προχωρούν με γρήγορο ρυθμό, ακολουθώντας τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Με την ολοκλήρωσή του, το ΚΠΙΣΝ θα παραδοθεί στο Δημόσιο, το οποίο θα αναλάβει την πλήρη διαχείριση και λειτουργία του, με τελικό αποδέκτη τον Ελληνικό λαό.

Πιστεύουμε ότι το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έργο μεγάλης εθνικής σημασίας. Είναι έργο μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρα σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δίνει ιδιαίτερη σημασία στον εθελοντισμό και τη σπουδαιότητα του έργου που προσφέρουν οι πολίτες καθημερινά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, διαθέτοντας τον χρόνο, τις γνώσεις και την ενέργεια τους. Η εθελοντική προσφορά χτίζει τις αναγκαίες βάσεις και τις δομές που βοηθούν να καταστεί αποτελεσματική οποιαδήποτε χρηματική υποστήριξη. Όπως έχει πει ο κ. Δρακόπουλος, αναφερόμενος στη σημασία του εθελοντισμού και της φιλανθρωπικής δράσης, «δεν υπάρχει ανταγωνισμός – στον κόσμο της φιλανθρωπίας χωράνε όλοι. Μοιραστείτε τις γνώσεις σας και μην αφήνετε τις πρωτοβουλίες – όσο καλές κι αν είναι – να παραμένουν πρωτοβουλίες για περισσότερο χρόνο απ’ ότι χρειάζεται. Δώστε τους ζωή όσο πιο σύντομα μπορείτε, διότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!».

Η σημασία και ο ρόλος της Φιλανθρωπίας αποτελούν σημαντικά θέματα που απασχολούν όλους μας. Με γνώμονα αυτό, το Ίδρυμα ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση των Διεθνών Συνεδρίων για την Κοινωφελή Δράση. Τον Ιούνιο 2013, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργάνωσε το Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση, με τη συμμετοχή περίπου 530 Ελλήνων και ξένων συνέδρων από κοινωφελή ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το τρίτο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα, και θα εξετάσει μια σειρά από ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου προβλήματος της ανεργίας των νέων, της ηθικής και της φιλανθρωπίας, του εθελοντισμού, καθώς και του καίριου ρόλου της τέχνης και του πολιτισμού στην κοινωνική και οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Τα ετήσια διεθνή συνέδρια του Ιδρύματος έχουν ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και τη δημιουργία ενός παραγωγικού πλαισίου συζήτησης θεμάτων που απασχολούν τις κοινωνίες παγκοσμίως.

Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη»

Διεύθυνση: Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας
18535 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4297 540-1-2
Φαξ: 210 4296 024
e-mail: info@laskaridou.gr
Url: www.laskaridou.gr

Κος Παναγιώτης Λασκαρίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965.Αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Braunschweig της Γερμανίας το 1970 με το πτυχίο του Μηχανολόγου – Μηχανικού (Diplom-Ingenieur).

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Kings College του Λονδίνου το 1971 με το πτυχίο Master of Science Μηχανολογίας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο University College του Λονδίνου το 1972 με το πτυχίο Master of Science Ναυπηγικής (Τμήμα Ναυπηγών του Αγγλικού Πολεμικού Ναυτικού).

Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1972 έως το 1975.

Ίδρυσε τις εταιρείες Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Lavinia Corporation το 1977 και παραμένει Διευθύνων Σύμβουλός τους μέχρι σήμερα.

Είναι μέλος των κατωτέρω οργανώσεων:

 • Πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
 • Γραμματέας της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
 • Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος
 • Πρώην Πρόεδρος και νυν μέλος του Δ.Σ. του Αυτασφαλιστικού Οργανισμού The United Kingdom, Freight Demurrage and Defence Association (U.K.)
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
 • Fellow, Institute of Marine Engineers (U.K.)
 • Fellow, Institute of Mechanical Engineers (U.K.)
 • Fellow, Royal Institution of Naval Architects (U.K.)
 • Μέλος του SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers – U.S.A.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτασφαλιστικού Οργανισμού The Hellenic War Risks
 • Maritime Association (The Hellenic Club)
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Bureau Veritas (Γαλλικός Νηογνώμων)
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Lloyds Register of Ships (Αγγλικός Νηογνώμων)
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής NKK – Τόκυο (Ιαπωνικός Νηογνώμων)
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής του Γερμανικού Νηογνώμονα (Germanischer Lloyd)
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής του DNV (Νορβηγικός Νηογνώμων
 • Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ναυπηγείων Astican – Ισπανία

Είναι παντρεμένος με την Μαριλένα Λασκαρίδου και έχουν 4 παιδιά.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τον Κωνσταντίνο Λασκαρίδη στη μνήμη της συζύγου του Καίτης, βρίσκεται σήμερα σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη και περιλαμβάνει πλέον των 35.000 τίτλων.

Η Γενική Συλλογή της περιλαμβάνει 10 θεματικές κατηγορίες με τις υποδιαιρέσεις τους, σύμφωνα με την ταξινόμηση Dewey.

Το Ναυτικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης είναι αυτοτελές και διαθέτει πληθώρα περιοδικών εκδόσεων και ειδικών δημοσιευμάτων για την ελληνική και διεθνή ναυτιλία. Περιλαμβάνει περίπου 10.000 τίτλους.

Από τον Απρίλιο του 2013 η Δανειστική Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο νέο κτήριο του Ιδρύματος επί της οδού Κουντουριώτου 173.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ανανεώνονται, εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, παρέχονται δωρεάν και στηρίζονται από σπουδαίους ανθρώπους των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται συνολικά 103 προγράμματα, εκ των οποίων 83 αφορούν τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 20 τους μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, ο συνολικός αριθμός των μαθητών που θα επισκεφτεί το Ίδρυμα αναμένεται να αγγίξει τις 27.000.

Παράλληλα κάθε χρόνο πραγματοποιείται εκπαιδευτική επίσκεψη σε σχολεία της Περιφέρειας. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2008 με τα σχολεία πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου και εκ τότε συνεχίζεται με σχολεία δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών των Νομών Ιωαννίνων, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Έβρου, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων της Σαμοθράκης. Στις 8 συνολικά επισκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί 416 προγράμματα για 19.700 μαθητές και των δυο βαθμίδων.

Επίσης το Ίδρυμα πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις στο σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Καταστημάτων Κράτησης γυναικών Ελεώνα Θηβών, ανδρών Κορυδαλλού και ανηλίκων Αυλώνα. Όσον αφορά το Κατάστημα Κράτησης γυναικών Ελεώνα Θηβών, Ομάδα βιβλιοθηκονόμων του Ιδρύματος στηρίζει την προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης.

Κτίριο 2ας Μεραρχίας

Στο κτίριο της 2ας Μεραρχίας στεγάζεται η Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει παλαιά και σπάνια βιβλία, των οποίων οι εκδόσεις χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, σπάνιους χάρτες, περιηγητικούς και χάρτες της οθωμανικής αυτοκρατορίας, φυσικά θαλάσσια ευρήματα, πίνακες και έργα τέχνης.

Ενδιαφέρουσα και σπάνια επίσης είναι η αρχειακή συλλογή του υδροβιολόγου Δρ. Κωνσταντίνου Λασκαρίδη, η οποία περικλείει τομείς ιχθυολογίας, ωκεανογραφίας, με ειδικό βάρος σε όλους τους τομείς της αλιείας. Η Ναυτική Συλλογή το 2011 εμπλουτίστηκε και περιλαμβάνει συλλογές Ναυτικών Οργάνων, Κοκάλινων Ομοιωμάτων Ιστιοφόρων Πλοίων, Scrimshaws και Φαρικών Αντικειμένων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή του Ναυάρχου Horatio Nelson, η οποία περιλαμβάνει 82 ιδιόγραφες επιστολές του Λόρδου Ναυάρχου Nelson, δεκάδες εφημερίδες της εποχής που μνημονεύουν τις νίκες του Nelson, πολλά προσωπικά αντικείμενα του Ναυάρχου, περί τα 800 βιβλία με θέμα τον Nelson και τους Ναπολεόντειους πολέμους και μία συλλογή αξιόλογων πινάκων, θαλασσογραφιών και χαρακτικών έργων στα οποία απεικονίζεται ο ίδιος ο Nelson, κάποιες από τις ναυμαχίες του και ο θάνατός του. Διαθέτει επιπλέον και μία σημαντική συλλογή περίπου 30 μοντέλων διαφόρων τύπων πολεμικών πλοίων από κόκκαλο ή ελεφαντοστό κατασκευασμένα από Γάλλους αιχμαλώτους των Ναπολεόντειων πολέμων. Ο πλήρης κατάλογος όλων των τεκμηρίων της συλλογής είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στη διεύθυνση www.laskaridou.gr.

Ιστορική Βιβλιοθήκη

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», έχει αρχίσει τη συγκρότηση Ιστορικής Βιβλιοθήκης, με προσκτήσεις σημαντικών ιδιωτικών συλλογών και αρχείων όλων των κατηγοριών, ενδεικτικά αναφέρονται: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Φιλοσοφία, Ποίηση, Λογοτεχνία, Ιστορία, Θέατρο, Θεολογία, Δίκαιο, Τέχνη, Γλωσσολογία, Ψυχολογία κ.ά. Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι συλλογές αποτελούν ζωντανά εργαλεία μάθησης και ενημέρωσης, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται μέσω της χρήσης τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δωρεές και μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 250.000 τίτλους από τις παρακάτω βιβλιοθήκες:

 • Βιβλιοθήκη Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, Αρχείο & Βιβλιοθήκη Εμμανουήλ Κριαρά,
 • Βιβλιοθήκη Πάνου Λασκαρίδη,
 • Βιβλιοθήκη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας – Bibliotheca Greaca,
 • Βιβλιοθήκη Κ. Θ. Δημαρά,
 • Αρχείο & Βιβλιοθήκη Αικατερίνης Κουμαριανού,
 • Αρχείο & Βιβλιοθήκη Κωστούλας Μητροπούλου,
 • Βιβλιοθήκη Κώστα Παπαγεωργίου,
 • Αρχείο & Βιβλιοθήκη Βαγγέλη Σακκάτου – συμπεριλαμβάνονται τα Υποαρχεία των Χρήστου
 • Αναστασιάδη και Χρήστου Νικολόπουλου,
 • Βιβλιοθήκη Γιώργου Χρονά και Βιβλιοθήκη Δημήτρη Λαλέτα,
 • Βιβλιοθήκη Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη,
 • Βιβλιοθήκη Ναυτικού Δικαίου Βαρόνου Leo Delwaide,
 • Αρχείο & Βιβλιοθήκη Δημήτρη Σ. Αθανασόπουλου,
 • Βιβλιοθήκη Αχιλλέα Έξαρχου,
 • Βιβλιοθήκη Φίλιππου Ηλιού,
 • Αρχείο & Βιβλιοθήκη Γιώργου Κάρτερ,
 • Βιβλιοθήκη & Αρχείο Χρήστου Ντούνη,
 • Βιβλιοθήκη Γιολάντας Τριανταφυλλίδου – Baladie και Raul Baladie,
 • Βιβλιοθήκη & Αρχείο Στράτη Στρατήγη,
 • Βιβλιοθήκη Α. Λιβέρη,
 • Βιβλιοθήκη & Αρχείο Γιώργου Δολιανίτη,
 • Βιβλιοθήκη Μ. Παρισίανου,
 • Βιβλιοθήκη & Αρχείο Π. Σιμωτά,
 • Βιβλιοθήκη Χρήστου Στάθη

Ιστορικά και Βιογραφικά στοιχεία των προαναφερθέντων Δωρητών, των Βιβλιοθηκών και Αρχείων τους θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.laskaridou.gr

Αποκατάσταση Πετρόκτιστων Φάρων

Ο Φάρος του Κάβο Μαλέα πριν και μετά την αποκατάσταση από το Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη»

Στο πλαίσιο των σκοπών του, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» αποφάσισε το 2008 να αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση και ανακαίνιση πετρόκτιστων Φάρων της Ελλάδας.

Η αρχή έγινε με τον Φάρο του Ταινάρου, ακολούθησε ο Φάρος του Μαλέα, ενώ το 2011 πραγματοποιήθηκε η εκ βάθρων αποκατάσταση του Φάρου Ντάνα που δεσπόζει στην είσοδο του κόλπου του Πόρου. Το σημαντικό αυτό έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Αικατερίνης και του Κωνσταντίνου Λασκαρίδη.

Μετά την αποκατάσταση των Φάρων Ταινάρου και Μαλέα δημιουργήθηκε στο Ίδρυμα κέντρο μελέτης, έρευνας και συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τους πετρόκτιστους φάρους της Ελλάδας, ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες για την ανάδειξη αυτών σε διατηρητέα μνημεία. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να δημιουργηθεί ένα τμήμα συλλογής και επεξεργασίας, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για τους ελληνικούς φάρους.

Το αρχειακό υλικό των Φάρων συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται και θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος σε ξεχωριστή – αυτοτελή ενότητα. Παράλληλα το ίδιο υλικό θα αναρτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος που συμβάλλει στην διάδοση της Ναυτικής Ιστορίας και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με το βλέμμα των Περιηγητών

Τόποι, Άνθρωποι, Μνημεία, Ελλάδα, Ν.Α. Ευρώπη, Δ. Ασία και Μεσόγειος 15ος-20ός αιώνας

Η νέα αυτοτελής ιστοσελίδα του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» www.travelogues.gr θα προβάλλει, για πρώτη φορά, εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα την κατηγοριοποίηση του συνόλου σχεδόν του εικονογραφικού υλικού που προέρχεται από περιηγητικές εκδόσεις. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη κατηγοριοποίηση του συνόλου σχεδόν του εικονογραφικού υλικού που βρίσκεται στα λεγόμενα περιηγητικά βιβλία, τα οποία τυπώθηκαν σε διάφορες χώρες από τον 15ο ώς τον 20ό αιώνα και εξής, και τα οποία αριθμούν σε περισσότερους από 7.000 τίτλους.

Το ανεκτίμητο αυτό υλικό που συγκεντρώθηκε με βάση σχέδια, αποτυπώσεις και ελεύθερες απεικονίσεις ανέρχεται σε περισσότερες από 15.000 εικόνες, κατηγοριοποιημένες θεματικά σε 3.000 περίπου ενότητες, σύμφωνα με το κυρίως υλικό που πραγματεύονται, αλλά και το συναφές υλικό που συμπληρώνει την εικόνα, απαθανατίζοντας πρόσωπα και πράγματα που γνωρίζουμε μόνο μέσα από την εικαστική αυτή προσέγγιση.

Εκδηλώσεις 2013 – 2014

 • Εκφοβισμός και το μοντέλο μεσολάβησης συνομηλίκων
 • Το κείμενο ως δομή και πράξη: Επιμορφωτικά σεμινάρια για φιλολόγους
 • Τελετή απονομής βραβείων του πανελλήνιου λογοτεχνικού διαγωνισμού στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη
 • 20 χρόνια βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη»1993-2013
 • Λέσχη Ανάγνωσης
 • Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
 • Έκθεση Δημήτρη Περδικίδη
 • Κωνσταντίνος Καβάφης: Απολογισμός Έτους Καβάφη
 • TRAVELOGUES – Με το βλέμμα των περιηγητών
 • Παρουσίαση της νέας αυτοτελούς ιστοσελίδας του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»
 • Διδάσκοντας Ιστορία στο Σχολείο: Νέοι δρόμοι αντίστασης στον ιστορικό αναλφαβητισμό
 • Τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις στοχασμού και διαλόγου
 • Η σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας με αφορμή τα 90 χρόνια από τη καταστροφή της Σμύρνης
 • Δύο επιμορφωτικές συναντήσεις ιστορικής μνήμης και δημιουργικής ανάγνωσης
 • Οι Θεμελιώδεις δυνάμεις στη φύση και η καθημερινή μας ζωή
 • Ομιλία Λεωνίδα Ρεσβάνη
 • Γιώργος Σεφέρης – Πάμπλο Νερούδα: Βίοι Παράλληλοι
 • Ηλίας Βενέζης
 • Παρουσίαση της ιστορικής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη»
 • Κύκλος ομιλιών

Για να δείτε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr

Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑΣ (1898-1979)
ΜΕΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Ο καπετάν Γιάννης, πρωτότοκος γιος του Διαμαντή και της Καλλιόπης Πατέρα, γεννήθηκε στις Οινούσσες στις 29 Αυγούστου του 1898, ημέρα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Στα επόμενα χρόνια η οικογένεια ευτύχισε να αποκτήσει άλλα πέντε αγόρια τους Πανάγο, Παντελή, Στέφανο, Κωνσταντίνο, Νίκο και μια κόρη, την Κατίγκω.

Ο Διαμαντής Ιωάννου Πατέρας και η σύζυγός του Καλλιόπη, το γένος Παντελή Λύρα, καταγόμενοι από τις Οινούσσες της Χίου ασχολήθηκαν από τα μέσα του 19ου αιώνα και πρόκοψαν στη ναυτιλία δημιουργώντας παράλληλα μια μεγάλη οικογένεια.

Τα μέλη της οικογένειας αυτής, από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και καταξίωση της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και στην κοινωνική ζωή της χώρας μας.

Κύριος εκφραστής των αρχών και αξιών της οικογενείας αυτής υπήρξε κατά κοινή ομολογία και αναγνώριση ο καπετάν Γιάννης, μια ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσια προσφορά στην ελληνική ναυτιλία και στην κοινωνία γενικότερα, πάντα σε συνεργασία με όλα τα μέλη της οικογενείας. Μετά τα πρώτα στοιχειώδη γράμματα στη γενέτειρά του, φοίτησε στο Γυμνάσιο της Χίου.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Λονδίνο, όπου ακολούθησε εμπορικά μαθήματα και στη Μασσαλία όπου σπούδασε επί δύο χρόνια προτού επιστρέψει στις Οινούσσες στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το μεγάλο του σχολείο όμως υπήρξε η θάλασσα. Εκεί διδάχθηκε και κατέκτησε όσο λίγοι, με ζήλο και μόχθο, τη ναυτική επιστήμη αποκτώντας και το δίπλωμα του Πλοιάρχου σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο Ναυτικό. Τον Ιούλιο του 1930 νυμφεύθηκε την άξια σύντροφο του βίου του Ευγενία, το γένος Κωστή Π. Λαιμού. Το 1937 εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου ιδρύει το γραφείο Lemos and Pateras Ltd συνεταιρικά με τους αείμνηστους Γιώργη Χρ. Λαιμό, Σπύρο Αντ. Λαιμό και Δημήτριο Αναστ. Πατέρα.

Ορόσημο στην ανοδική πορεία της οικογενειακής, αδελφικής ναυτικής επιχείρησης απετέλεσε η ίδρυση το 1951 στο Λονδίνο, με τους πέντε άξιους αδελφούς του Πανάγο, Παντελή, Στέφανο, Κωνσταντίνο και Νίκο του γραφείου Diamantis Pateras Ltd, γραφείο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα από τα ισχυρότερα και πιο σεβαστά ελληνικά συγκροτήματα του Σίτυ όπου ο καπετάν Γιάννης διατήρησε τη θέση του Γενικού Διευθυντού μέχρι τον Ιανουάριο του 1979, οπότε και απεχώρησε από την ενεργό εργασία και επέστρεψε στην πατρίδα.

Πέθανε στις 4 Μαΐου 1979 στο Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός στο νοσοκομείο του οποίου ίδρυσε την ομώνυμη πτέρυγα για τη νοσηλεία των συναδέλφων του ναυτικών. Όλοι όσοι γνώρισαν και συναναστράφηκαν τον καπετάν Γιάννη έβλεπαν στο πρόσωπό του τον ακούραστο εργάτη και αγωνιστή του ναυτιλιακού στίβου. Με την παροιμιώδη εργατικότητα, τη σοβαρότητα και την κρίση του, αλλά και την νοικοκυρεμένη διαχείρισή του κέρδισε την εκτίμηση και το σεβασμό των ναυτιλιακών κύκλων, ελληνικών και ξένων.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα και καταξίωση, ο καπετάν Γιάννης σιωπηλά, χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλες ανακοινώσεις άνοιξε μεθοδικά όπως και σε κάθε του πράξη την πύλη της καρδιάς του και από άνθρωπος της αποκλειστικά κερδώας δραστηριότητας μεταμορφώνεται σε ευεργέτη ζωής και μεγαλουργεί στον τομέα της κοινωνικής και ανθρωπιστικής πρόνοιας. Η φιλοσοφία του στον τομέα αυτό συνοψίζεται στη ρήση του:

״Οι γονείς μου με δίδαξαν ότι τα χρήματα που κερδίζουμε στη ζωή είναι δανεικά και πρέπει να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία και τους ανθρώπους του μόχθου, που έχουν ανάγκη βοηθείας״.

Ακολουθώντας λοιπόν τη διδαχή και το παράδειγμα των γονιών του με τη συνεργασία, βοήθεια και συνεισφορά των αδελφών του καθώς και άλλων νεότερων μελών της Οικογενείας.

– Ανεγέρθηκαν το 1951 το κτίριο των Εκπαιδευτηρίων Οινουσσών ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΤΕΡΑ και το 1972 το Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών.

– Δωρίσθηκε το 1982 στις Οινούσσες το επιβατηγό σκάφος ״ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ״ που εξυπηρέτησε τη γραμμή ΧΙΟΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ μέχρι το 2007.

Παράλληλα με αποκλειστικά δική του δωρεά:

– Αγοράσθηκε το 1971 και διατέθηκε στο Πολεμικό μας Ναυτικό για ενίσχυσή του το αρματαγωγό ״ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ״

– Ανεγέρθηκε το 1977 το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Χίου και τέλος

Ανεγέρθηκε η ομώνυμος πτέρυγα στο Θεραπευτήριο ¨Ο Ευαγγελισμός ¨ για τη δωρεάν περίθαλψη των Ελλήνων ναυτικών και των οικογενειών τους η οποία εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο του 1977 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο.

Επίσης προσφέρθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά για συντήρηση και εξοπλισμό ναών, νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων δημοσίου συμφέροντος καθώς και για ενίσχυση εχόντων ανάγκη συμπολιτών μας.

Ο εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Διαμαντή Πατέρας προικισμένος με διορατικότητα δεν αρκέστηκε σε αγαθοεργές πράξεις που θα είχαν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Συνέλαβε την ιδέα της σύστασης και λειτουργίας των ομώνυμων Ιδρυμάτων με τα οποία θα διασφαλίζονταν η διαρκής προσφορά και βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στη Ναυτιλία, την Παιδεία και τον τόπο καταγωγής του.

· Το 1970 ιδρύει το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΔΩΡΩΝ του οποίου Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος και μέλος ο Πρόεδρος του ΝΑΤ, με σκοπό τη χορήγηση χρηματικού ποσού ως γαμήλιο δώρο σε ορφανές και άπορες θυγατέρες ναυτικών του Εμπορικού Ναυτικού.

· Το 1975 ιδρύει το ΟΙΝΟΥΣΣΙΑΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ με σκοπό την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακρινόμενους μαθητές όλων των σχολείων των Οινουσσών περιλαμβανομένης και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών καθώς και την οικονομική ενίσχυση του Προτύπου Μαθητικού Οικοτροφείου Οινουσσών.

· Το 1977 ιδρύει το ΠΑΓΧΙΑΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους όλων των Λυκείων του Νομού Χίου για τη συνέχιση των πανεπιστημιακών τους σπουδών στο εσωτερικό και σε επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Τα Ιδρύματα από της συστάσεώς τους μέχρι σήμερα:

· Ενίσχυσαν οικονομικά στα πρώτα βήματα της οικογενειακής τους ζωής περί τις 3.000 θυγατέρες ναυτικών του Εμπορικού Ναυτικού.

· Επιβράβευσαν την επίδοση στα μαθήματά τους με τη μορφή χορήγησης χρηματικού βραβείου σε περισσότερους από 2.000 μαθητές των σχολείων των Οινουσσών.

· Χορήγησαν περισσότερες από 1.500 υποτροφίες σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και 300 περίπου υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε Χίους κατά προτεραιότητα σπουδαστές και επιστήμονες.

· Ενίσχυσαν οικονομικά και κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων λειτουργίας του Προτύπου Μαθητικού Οικοτροφείου Οινουσσών, το οποίο φιλοξένησε μέχρι τώρα περισσότερους από 1.500 οικότροφους μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα, το πλείστον των οποίων κατευθύνθηκε στο ναυτιλιακό χώρο.

Τέλος στην πτέρυγα ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ νοσηλεύτηκαν περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί και μέλη των οικογενειών τους.

Για το ξεχωριστής σημασίας και αξίας έργο του προς όφελος των συνανθρώπων του, του τόπου καταγωγής του και της Πατρίδος μας γενικότερα η Πολιτεία και η Ακαδημία Αθηνών τον τίμησαν και τον ενέταξαν μεταξύ των μεγάλων εθνικών ευεργετών του τόπου μας.

Θα ήταν όμως παράλειψη εάν δεν συμπληρώναμε τα της προσωπικότητας του καπετάν Γιάννη και με μια απλή έστω αναφορά στο χαρακτήρα του.

Ο καπετάν Γιάννης εκοσμείτο από σεμνότητα, απαράμιλλο ήθος και ελληνική λεβεντιά και με τη ζωή και το έργο του κυρίως μας δείχνει διαρκώς το δρόμο της αρετής και του καθήκοντος αφήνοντας βαριά παρακαταθήκη και φωτεινό παράδειγμα σε όλους μας.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων του χαρακτήρα του αξίζει ν’ αναφέρουμε τη στάση που τήρησε όταν του προτάθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δοθεί το όνομά του στο αρματαγωγό που δώρισε στο Πολεμικό μας Ναυτικό, αυτός αρνήθηκε προτείνοντας να δοθεί το όνομα της γενέτειράς του.

Έχοντας πλήρη γνώση της προσωπικότητας του καπετάν Γιάννη ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και πολιτικός Παναγιώτης Κανελλόπουλος δήλωσε την ημέρα του θανάτου του :

״Θλίβομαι βαθύτατα για το θάνατο του Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα. Υπήρξε αληθινός εθνικός ευεργέτης με τον πλούτο των δωρεών του, όχι μόνο υπέρ της ιδιαιτέρας του πατρίδος Οινουσσών και της Χίου, αλλά και υπέρ πολλών άλλων εθνικών σκοπών. Ο Ιωάννης Πατέρας – τον οποίον δικαίως ετίμησε πρόσφατα η Ακαδημία Αθηνών για το όλο του φιλανθρωπικό έργο – ηθέλησε να ακολουθήσει το φωτεινό παράδειγμα των μεγάλων Ελλήνων ευεργετών του παρελθόντος״

Σήμερα, μέλη-απόγονοι της Οικογενείας συνεχίζουν τη ναυτική παράδοση των προγόνων τους δραστηριοποιούμενοι σε διάφορους κλάδους της Ναυτιλίας, ενώ παράλληλα χάρις στο αμέριστο και διαρκές ενδιαφέρον τους αλλά και τη συνετή και χρηστή διαχείριση των Ιδρυμάτων διασφαλίζουν την υποδειγματική λειτουργία τους προσφέροντας έργο όπως ο αείμνηστος ιδρυτής τους το οραματίσθηκε.

WISTA HELLAS

Διεύθυνση: Δραγάτση 2,
18535, Πειραιάς

Τηλ.: 210 4224 370
Φαξ: 210 4225 379
e-mail:wista-gr@otenet.gr
Url:www.wista.net

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ WISTA HELLAS

«Η WISTA Hellas υπήρξε φάρος στη διεθνή σκηνή για δύο δεκαετίες, και αν κάποιος αμφέβαλλε ποτέ για τις δυνατότητές της να αποδειχτεί παίκτης-κλειδί στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών στον συναρπαστικό κόσμο της ναυτιλίας, το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξει μια ματιά στη μακρόχρονη ύπαρξή της, τις δράσεις και τους σκοπούς της, που σήμερα εμπνέουν περισσότερα από 200 μέλη από όλους τους τομείς της ναυτιλίας»!

Η WISTA Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα της WISTA International, η οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1974. Η WISTA Hellas ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1993 και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 200 διευθυντικά στελέχη/μέλη που ασχολούνται επαγγελματικά με τη ναυτιλία.

Είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής εξέλιξης των Μελών του διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή επαφών, απόψεων και εμπειριών και προωθώντας τη συνεχή εκπαίδευση & κατάρτισή τους λειτουργώντας ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών. Στα 40 χρόνια της ύπαρξής της, η WISTA έχει εξελιχθεί σε ένα ασυναγώνιστο ναυτιλιακό «cluster», που έχει τη στήριξη των μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών και επιχειρήσεων, και σήμερα μετρά πάνω από 2000 μέλη σε 31 χώρες.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το έργο της WISTA τράβηξε την προσοχή και κινητοποίησε δύο ελληνίδες της ναυτιλίας. Δύο ναυλομεσίτριες, η Πόπη Γιαννοπούλου και η Στέλλα Βασιλάκη, παρακολούθησαν το 1988 ένα συνέδριο της WISTA International στην Πορτογαλία, και το επόμενο έτος πέταξαν στο Ρότερνταμ για την επόμενη εκδήλωση. Αυτό οδήγησε στην επιτυχή διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου του 1990 στην Αθήνα, με την ενθουσιώδη συμμετοχή γυναικών, στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το γεγονός ότι η μικρή εκτελεστική επιτροπή του συνεδρίου, υπό τη διεύθυνση της κ. Γιαννοπούλου, συμμετείχε σε όλες τις ακόλουθες τρεις διασκέψεις στην Κοπεγχάγη, τη Μασσαλία και το Λίβερπουλ ενέπνευσε τη δημιουργία μιας εθνικής WISTA το 1993, σε συνεργασία με άλλα ιδρυτικά μέλη.

Η συνεπής δουλειά του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ανταμείφθηκε όταν το νέο Δ.Σ. της WISTA Hellas, που εξελέγη τον Φεβρουάριου του 1996, ανέλαβε να οδηγήσει την ομάδα στη δεύτερη συνεδρίαση της WISTA International στην Αθήνα, μέσα σε έξι χρόνια. Η διάσκεψη του 1996 αναγνωρίστηκε από όλους ως μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της WISTA σε αυτό το στάδιο, χάρη στην έξοχη υποστήριξη μιας εξαιρετικής ομάδας αφοσιωμένων και ενθουσιωδών μελών. Το Δ.Σ. συνέχισε την εκστρατεία να κρατηθεί η WISTA στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της βιομηχανίας.

Η επόμενη πρόεδρος της WISTA Hellas, κ. Χάρις Κιοσέογλου, και το νέο Δ.Σ., που εξελέγησαν το 1998, πήγαν τη WISTA ακόμη πιο μπροστά, ενώ η κ. Κιοσέογλου είχε την τιμή να εκλεγεί πρόεδρος της WISTA International, την οποία υπηρέτησε από αυτό το πόστο από το 2001 μέχρι το 2005. Η κ. Κιοσέογλου ήταν πρόεδρος της WISTA Hellas για τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2002.

Στις εκλογές του 2002, η Βέρα Χαλκίδη επιλέχθηκε πρόεδρος της WISTA Hellas, και παρέμεινε στη θέση αυτή για δύο χρόνια, θεμελιώνοντας το γραφείο της WISTA Hellas το 2002. Η ανανέωση της WISTA Hellas με «νέο αίμα» ενθαρρύνθηκε κατά τις προεδρίες των «νεότερων γενεών», που εκπροσωπήθηκαν από τις κυρίες Βίκυ Ρούσσου, Μαρία-Χριστίνα Κτιστάκη, και Άννα-Μαρία Μονογιούδη. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της κ. Ρούσσου η WISTA Hellas ήταν παρούσα σε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις ώστε να διευρύνει τη βάση της δικτύωσής της και να προσελκύσει νεότερες γυναίκες στην ένωση.

Η ένωση έχει επωφεληθεί από την «προσωπική» πινελιά καθεμιάς τους, καθώς ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση των νιάτων πάνε χέρι-χέρι με τη σοφία των πρωτοπόρων. Υπό την προεδρία της Μαρίας-Χριστίνας Κτιστάκη, η ένωση ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των μελών της, μέσω μιας σειράς σημαντικών επαγγελματικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, αυξάνοντας τη συμμετοχή των μέλων και σφυρηλατώντας τη σχέση με άλλες οργανώσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η WISTA Hellas ήταν επίσης μία από τις πρώτες οργανώσεις που προσέφεραν στήριξη στους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου και της Εύβοιας το 2007. Οι προετοιμασίες για τη διεθνή διάσκεψη του 2010 άρχισαν αμέσως μόλις η Ελλάδα επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής της, υπό την τότε πρόεδρο κ. Κτιστάκη και τα μέλη του Δ.Σ.

Έτυχε στη νεοεκλεγείσα πρόεδρο κ. Μονογιούδη το 2008, να συσπειρώσει τους εγχώριους και διεθνείς πόρους, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η υποστήριξη ενός από τα πιο υψηλού προφίλ διεθνή συνέδρια της WISTA, στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2010 στην Αθήνα. Η επιτυχία της διάσκεψης και η μεγάλη υποστήριξη όλων των αντιπροσώπων που παρακολούθησαν το συνέδριο έδειξε ότι τεράστια επιτεύγματα μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν συνδυάζεται η σκληρή δουλειά με τη γυναικεία γνώση και πείρα.

Το 2009, η Ελλάδα είχε και πάλι την τιμή να δει ένα από τα ηγετικά μέλη της, την κ. Βέρα Χαλκίδη, πρόεδρο της WISTA International. Επιπλέον, η κ. Βιβή Κολλιοπούλου έχει υπηρετήσει τόσο ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου όσο και ως γραμματέας του, ενώ η κ. Κατερίνα Σταθοπούλου σήμερα υπηρετεί ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κ. Στέλιος Χατζηιωάννου έχει βραβευτεί με το βραβείο της WISTA «Προσωπικότητα της χρονιάς 2007», ενώ στην κ. Ρόδη Κράτσα, επίτιμο μέλος της WISTA Hellas, χορηγήθηκε η αντίστοιχη διάκριση το επόμενο έτος.

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση των σκοπών της ένωσης, καθώς και η συνεχής και ενεργή δέσμευση στη ναυτιλιακή βιομηχανία είχαν ως αποτέλεσμα η WISTA Hellas να λάβει το βραβείο της Lloyd’s List’ «Piraeus International Centre» το 2010, καθώς και το βραβείο «Ευκράντη 2010», που παρέλαβε από το ιστορικό ναυτιλιακό περιοδικό Ναυτικά Χρονικά. Επίσης, η WISTA Hellas έχει πρόσφατα τιμηθεί από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΞΥΝΗ του Πειραιά σε αναγνώριση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ναυτιλίας και του εμπορίου, και της συμβολής της, ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία του Πειραιά.

Ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων τους και καθοδηγούμενα από το προσωπικό τους όραμα, τα μέλη του Δ.Σ. της περιόδου 2012-2014, υπό την προεδρία της κυρίας Ρέας Μητροπούλου, υλοποίησαν ένα επιτυχημένο ετήσιο φόρουμ της WISTA Hellas, με θέμα τη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ελληνικού κράτους της παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών ελληνικής ναυτιλίας. Εξέχοντα μέλη του κλάδου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε ανοιχτό διάλογο με τον υπουργό του νεοσύστατου τότε, Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση της WISTA Hellas ήταν η διοργάνωση του 5ου WISTA Med Conference το 2013 που πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα, τον Ιούνιο του 2013 με θέμα: «Οι προκλήσεις του πληρώματος σήμερα».

Το τελευταίο Δ.Σ. του Σωματείου που εκλέχθηκε τον Απρίλιο 2014 με πρόεδρο την Angie Hartmann, αντιπρόεδρο τη Δωροθέα Ιωάννου, γενική γραμματέα τη Μαρίνα Παπαϊωάννου, ταμία την Ιωάννα Τοπάλογλου και μέλος την Μαρία Μαυρούδη, φιλοδοξεί να δώσει μία πιο τεχνοκρατική χροιά στις εκδηλώσεις της WISTA Hellas, διοργανώνοντας μεταξύ άλλων ένα πολύ ενδιαφέρον ετήσιο Forum και εξελίσσοντας τις μηνιαίες συναντήσεις μελών και φίλων της ένωσης σε παρουσιάσεις/συζητήσεις. Κρατώντας έτσι ζωντανό το ενδιαφέρον των μελών της και με στόχο να προσελκύσει και αρκετά νέα, προσδοκά να βάλει το δικό της λιθαράκι στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Σωματείου.

Η σαραντάχρονη ιστορία της WISTA δείχνει ότι σίγουρα είναι εδώ για να μείνει, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μακριά από τα συντεχνιακά συμφέροντα, αφιερώνοντας το έργο της στην προώθηση των υψηλότερων αξιών του επαγγελματισμού, της συναδελφικότητας, της εκπαίδευσης και της δικτύωσης, κερδίζοντας έτσι τον παγκόσμιο σεβασμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Διεύθυνση: Ακτή Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Ζέας
185 37 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4516 264 – 21 – 210 4286 959
Φαξ: 210 4512 277
e-mail:nme@ath.forthnet.gr
Url:www.hmmuseum.gr

Το Ναυτικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1949 από μία ομάδα έγκριτων πολιτών του Πειραιά μαζί με αξιωματικούς του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού, έχοντας ως κοινό δεσμό την αγάπη για τη θάλασσα και τα πλοία.

Το πρώτο οίκημα στο οποίο στεγάστηκε το 1955, βρισκόταν στην Ακτή Μουτσοπούλου 18 στον λιμενίσκο της Ζέας και ανήκε στην Άννα Μ. Πιπινέλη, ενώ από το 1969 στεγάζεται στο παρόν κτίριο στη Μαρίνα Ζέας.

Στην πορεία των χρόνων που ακολούθησαν ένας μεγάλος πλούτος εκθεμάτων και αρχείων συλλέχθηκαν με σκοπό να παρουσιάσουν στον επισκέπτη και στον ερευνητή τη ναυτική πορεία του έθνους μέσα στους αιώνες.
Στις αίθουσες του Ναυτικού Μουσείου παρουσιάζονται σήμερα περισσότερα από 3.500 εκθέματα. Μοντέλα πλοίων, αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικά κειμήλια, έργα ζωγραφικής, στολές, όπλα, ναυτικά όργανα και χάρτες ανασυνθέτουν μια ιστορική διαδρομή 10.000 χρόνων, από το πρώτο αρχαιολογικά τεκμηριωμένο θαλασσινό ταξίδι στο Αιγαίο το 8.000 π.χ. και τη θαλασσοκρατορία των Μινωιτών έως τους δυναμικούς σύγχρονους εμπορικούς στόλους των Ελλήνων εφοπλιστών.

Στο Μουσείο φυλάσσονται, επίσης, αρχείο ιστορικών εγγράφων που εκτείνεται χρονολογικά από την Εποχή της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχείο φωτογραφιών που καλύπτει τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα του τόπου μας από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι σήμερα. Επίσης, υπάρχει συλλογή σπανίων ναυτικών χαρτών του 16ου -19ου αι. καθώς και πολλά ναυπηγικά σχέδια ελληνικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων διαφόρων εποχών.

Στο ίδιο κτίριο συστεγάζεται Ναυτική Βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει περισσότερους από 18.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών με κύριο θέμα τη ναυτική ιστορία, επιστήμη και τέχνη.

Το Ναυτικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη χώρα μας, εκπροσωπεί με συνέπεια το επίσημο ελληνικό κράτος στους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, σε σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας.
Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, της Διεθνούς Ένωσης Ναυτικών Μουσείων και της Ένωσης Ναυτικών Μουσείων της Μεσογείου.

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητές του είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται καθημερινώς στις αίθουσές του και παρακολουθούνται ετησίως από 18.000 μαθητές περίπου όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Πολύ σημαντικό για την προώθηση της έρευνας περί της ναυτικής μας ιστορίας είναι το εκδοτικό έργο που επιτελεί ο φορέας.
Από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αξίζει να αναφέρουμε το ιστορικό λεύκωμα «Βαλκανικοί Πόλεμοι.

Ο Ναυτικός Αγώνας» του Ι. Παλούμπη, το “Χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας”, του ιδίου συγγραφέα, που τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, τη δίτομη έκδοση «Τα ελληνικά υποβρύχια» των Τ. Μασούρα & Θωμά Κατωπόδη, που τιμήθηκε, επίσης, από την Ακαδημία Αθηνών με έπαινο.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Μουσείο είναι ο μοναδικός πολιτιστικός φορέας που απέσπασε μέσα σε τρία χρόνια 3 τιμητικές διακρίσεις για το εκδοτικό του έργο από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, την Ακαδημία Αθηνών.

 

Ο φορέας εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό «Περίπλους της Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης», το οποίο χαίρει ευρύτατης αποδοχής στην ελληνική κοινωνία, όπως δείχνει το συνεχώς αυξανόμενο αναγνωστικό του κοινό.
Το Μουσείο συνεργάζεται, επίσης, με το μηνιαίο περιοδικό Ναυτική Ελλάδα και επιμελείται ιστορικά αφιερώματα σε κάθε τεύχος.

Οργανώνει και συμμετέχει, επίσης, σε συνέδρια και προγράμματα κοινοτικού χαρακτήρα που σκοπό τους έχουν την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών της Μεσογείου, ενώ συντονίζει τα Πανελλήνια Συνέδρια των Ναυτικών Μουσείων.

Το Μουσείο έχει διοργανώσει σημαντικές εκθέσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Αμβούργο, ενώ αξίζει να αναφερθεί η έκθεση για την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως «Ποσειδώνια 2012» με τίτλο «Ελληνική Ναυτική Παράδοση 10.000 χρόνων.

Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος αποτελεί τον Κιβωτό της Ναυτοσύνης και του Ελληνισμού!

Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»

Διεύθυνση: Λειβαδείας 8 & Θηβών,
11527 Γουδί

Ξενώνας
Μακράς Στοάς 46
11527 Γουδί

Τηλ.: 210 7452 000
Φαξ: 210 7752989
www.elpida.org/pdf/hospital.pdf

Ο Σύλλογος «Φίλων παιδιών με Καρκίνο – ΕΛΠΙΔΑ», υπό την εμπνευσμένη αιγίδα της κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, κατόρθωσε να δημιουργήσει αυτό που φαινόταν ως ακατόρθωτο:

Τη δημιουργία της, μοναδικής για την Ελλάδα, Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» που εγκαινιάστηκε το 1993, όπου έκαναν μεταμόσχευση 520 παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και κέρδισαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ», που εγκαινιάστηκε το 1999 και διαθέτει 30 κλίνες. Έχει φιλοξενήσει πάνω από 800 οικογένειες παιδιών από την επαρχία που υποβάλλονται σε θεραπεία αρχικά στη Μονάδα και σήμερα στο Νοσοκομείο της ΕΛΠΙΔΑΣ και συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, φιλοξενία, ψυχολογική στήριξη, ποικίλες δραστηριότητες και σχολικά μαθήματα στα παιδιά και τους γονείς τους.

Την ανέγερση, της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», του πρώτου Ογκολογικού Νοσοκομείου για παιδιά στην Ελλάδα, που εγκαινιάστηκε την 14η Οκτωβρίου 2010 και προσφέρθηκε στο κράτος για να έχουν πρόσβαση σ’αυτό όλα τα παιδιά που το χρειάζονται. Το πρότυπο αυτό νοσοκομείο αποτελείται από συγκρότημα 5 κτηρίων, συνολικής έκτασης 14.911 τ.μ. και διαθέτει 138 κλίνες.

Σε αναγνώριση της προσωπικής προσφοράς της κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η Ελληνική Πολιτεία έδωσε το όνομά της στο Νοσοκομείο. Με τη μεταστέγασή της στο Ογκολογικό Νοσοκομείο η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών υπερδιπλασίασε τις δυνατότητές της και μέσα στα λίγα χρόνια που λειτουργεί εκεί έχει πραγματοποιήσει 120 μεταμοσχεύσεις.

Τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στην Ελλάδα με το όνομα «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ».

Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης Μ.Κ.Ο.

Url: www.mariatsakosfoundation.gr

Ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιήθηκε το 2010. Με την ίδρυση του Ελληνικού τμήματος στη Χίο, το ίδρυμα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ, αποκτά διεθνείς πλέον δραστηριότητες.

Σήμερα στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς, στη πόλη της Χίου, γνωστό ως Λιβανούδικο.

Το κοινωφελές έργο του Ιδρύματος καλύπτει πολλούς τομείς, όπως την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια, τις εκδώσεις βιβλίων, τη χρηματοδότηση μελετών και ερευνών, την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά.

Συγχρόνως αναπτύσει πουδαίο φιλανθρωπικό έργο με την αποστολή 1500 κιβωτίων ιματισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με τη φιλοξενία για διακοπές παιδιών από οργανισμούς, όπως τα χωριά SOS, το Χαμόγελο του παιδιού, η Κυβωτός του κόσμου, κλπ.

ΖΑΝΝΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & Αγωγής

Κεντρικά Γραφεία

Ευαγγελιστρίας 11

185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210 4179114

Κτίρια Εκάλης

Θησέως 131

145 78 Εκάλη

Τηλ. 210 8133278

Πρόεδρος: κ. Γεώργιος Γαβριήλ

Το Ζάννειο Ιδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής ιδρύθηκε το 1874 ως «Ζάννειο Ορφανοτροφείο Αρρένων» από την Ελένη Ζαννή, χήρα του εμπόρου και ευεργέτη του Πειραιά Νικήτα Ζαννή.
Υπήρξε το πρώτο ορφανοτροφείο του Λιμανιού για να ακολουθήσει, δύο δεκαετίες αργότερα, η ίδρυση του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου Θηλέων.
Μέχρι το 1950 περιέθαλπε χιλιάδες από τα ορφανά παιδιά που είχε αφήσει πίσω του ο πόλεμος, ενώ σήμερα, όπως μας πληροφορεί ο κ. Σήφης Καρυδογιάννης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και «ατμομηχανή» του Ιδρύματος, φιλοξενεί παιδιά από πολύτεκνες, μονογονεϊκές και με οικονομικά προβλήματα οικογένειες.
Από το 1980 και μετά, το Ζάννειο στεγάζεται στην Εκάλη σε μια πευκόφυτη έκταση 32 στρεμμάτων, όπου αναπτύσσονται τα δωμάτια φιλοξενίας, το δημοτικό σχολείο, η βιβλιοθήκη, το θέατρο, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αλλά και τα γραφεία, το ιατρείο, το οδοντιατρείο και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για στίβο, μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Η διοίκηση του Ιδρύματος πάντως, παραμένει στον Πειραιά. Στο Ζάννειο φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 65 αγόρια ηλικίας από 6 μέχρι 18 ετών.
Τα παιδιά φιλοξενούνται έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Μετά, το Ίδρυμα αναλαμβάνει να τα βοηθήσει και στις μετέπειτα σπουδές τους, στηρίζοντάς τα οικονομικά και ψυχολογικά.
Τα παιδιά του Δημοτικού κάνουν μαθήματα μέσα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, ενώ αυτά του Γυμνασίου και του Λυκείου πηγαίνουν σε σχολεία της περιφέρειας.
Υπήρξε εποχή που το ίδρυμα είχε τριακόσια παιδιά. Πλέον δεν υπάρχουν ορφανά, μόνο παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Εδώ τα παιδιά περνούν πολύ πιο καλά, με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
Μια οικογένεια έξω δεν μπορεί να τα καλύψει. Διαθέτει κοινωνική υπηρεσία, ψυχολόγους, επιμελητές, καθηγητές, ιατρούς.
Για να καλύψει μια οικογένεια όλο αυτό το πακέτο παροχών θα πρέπει να είναι άνετη οικονομικά. «Παλαιότερα το Ζάννειο είχε κάποιες δωρεές από πολίτες του Πειραιά, όμως τώρα πλέον του έχει μείνει μόνο η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος που εκμισθώνεται.
Όμως λόγω φορολογίας οι επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο, παραδίδουν τα ακίνητα και φεύγουν.
Το Ζάννειο δεν θέλει σε καμία περίπτωση να επιδοτηθεί από το κράτος ειδικά αυτή τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει κρίση.
Όμως δεν γίνεται το κράτος να παίρνει από τα ιδρύματα. Δεν θα έπρεπε να τα φορολογεί, δεν είναι επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Το εσωτερικό πρόγραμμα του Ζαννείου Ιδρύματος

Κριτήρια εισαγωγής.

Γίνονται δεκτά αγόρια:

· Ηλικίας 6 έως 10 ετών, σωματικά και ψυχικά υγιή, των οποίων οι γονείς για διαφόρους λόγους όπως, κοινωνικούς, ιατρικούς, οικονομικούς ή άλλους σοβαρούς αντίστοιχα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στπ γονεϊκό τους ρόλο.

· Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός παιδιού στο Ζάννειο Ίδρυμα, είναι η δυνατότητα φιλοξενίας του κάθε Σαββατοκύριακο, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, στην οικογένειά του ή σε συγγενικό περιβάλλον.

Το εσωτερικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Σχολική εκπαίδευση στο σύγχρονο δημοτικλο σχολείο που είναι εγκαταστημένο μέσα στο χώρο του Ζαννείου.

· Καθημερικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας.

· Παιδαγωγικές δραστηριότητες.

· Για τα παιδιά του γυμνασίου γροντιστηριακά μαθήματα (μαθηματικά, φιλολογικά, ξένη γλώσσα).

· Εκδρομές και εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως κινηματογράφο, θέατρο, λούνα παρκ κλπ.

· Δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Το πρόγραμμα ημερησίας φροντίδας

Το πρόγραμμα ημερησίας φροντίδας του Ζαννείου Ιδρύματος αποβλέπει στο να προσφέρει πλήρη παιδαγωγική φροντίδα σε παιδιά που η οικογένειά τους αντιμετωπίζει οικονομικπά κυρίως προβλήματα, χωρίς όμως να απαιτήται η απομάκρυνση των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα ημερησίας φροντίδας περιλαμβάνει:

· Σχολική εκπαίδευση στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται στο χώρο του Ιδρύματος.

· Καθημερινό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας.

· Παιδαγωγικές δραστηριότητες.

· Πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, απογευματινό.

Παραμονή στους χώρους από τις 08.00 έως τις 16.00, που τελειώνει το ολοήμερο σχολείο.
Τα παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται πέραν τις 16.00, μπορούν να παραμένουν στο χώρο του Ζαννείου, έως και τις 19.00, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Παρουσίαση της ιστορίας και του κοινωνικής προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά την τελετή βράβευσης (3 Νοεμβρίου 2016), από τη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων.

Εισηγητής ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Λέσχης Πλοίαρχος Δημήτρης Μηνδρινός.

Πολλοί λανθασμένα πιστεύουν ότι οι επαναστάσεις γίνονται με τη βία των όπλων.
Η ιστορία της ανθρωπότητας μας διδάσκει ότι οι ιδέες και μόνο οι ιδέες φέρνουν επαναστάσεις που οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές και επιρρεάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων.
Μια τέτοια επεναστατική ιδέα είχε ο Ελβετός επιχειρηματίας και συγγραφέας Ερρίκος Ντυνάν, 8 Μαΐου 1828 – 30 Οκτωβρίου 1910).

Γόνος πολύ αφοσιωμένης σε φιλανθρωπίες οικογενείας Καλβινιστών, παρακολούθησε, αν και δεν ήταν γιατρός, τη νοσηλεία των τραυματιών του Ιταλοαυστριακού πολέμου το 1859 και παρέστη στο πεδίο της μάχης στο Σολφερίνο, μια κωμόπολη κοντά στη Μάντοβα της Ιταλίας.

Τις φρικαλεότητες που αντίκρισε σ’ αυτόν τον πόλεμο περιέγραψε στο έργο του «Αναμνήσεις εκ Σολφερίνο» προκαλώντας μεγάλη εντύπωση, με αποτέλεσμα το 1863 να συγκληθεί διεθνής διάσκεψη στη Γενεύη για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης για την περίθαλψη τραυματιών.

Ένα χρόνο μετά ιδρύθηκε ΑΠΌ ΤΟΝ Ερρίκο Ντυνάν και τον Γκουσταύο Μουινιέ η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη ιδέα.

Η Επιτροπή έχει ως μοναδική της αρχή δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου την προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των θυμάτων διεθνών και εσωτερικών ενόπλων συρράξεων.

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σε τρεις περιπτώσεις (1917, 1944 και 1963).

Ο Ερρίκος Ντυνάν ανάλωσε το υπόλοιπο της ζωής του, αλλά και όλη τη περιουσία του στο έργο του Ερυθρού Σταυρού.
Για την μεγάλη αυτή προσφορά του τιμήθηκε με το βραβείο Μπινέ-Φελντ (1897), που του απένειμε η Ελβετική Ομοσπονδία και το σπουδαίο Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που του απονεμήθηκε το 1901.
Ο Ερρίκος Ντυνάν απεβίωσε πάμπτοχος στις 30 Οκτωβρίου 1910.
Σήμερα πλείστα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και ινστιτούτα ανά το κόσμο, καθώς και δρόμοι, φέρουν το όνομά του.
Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σε τρεις περιπτώσεις. (1917, 1944, 1963).
Σύντομα η ιδέα του Ερυθρού Σταυρού ξεπέρασε τα σύνορα της Ελβετίας και Σύλλογοι Ερυθρών Σταυρών & Ερυθράς Ημισελήνου δημιουργήθηκαν σε πολλές χώρες.

Το 1919 οι σύλλογοι αυτοί ενώθηκαν σχηματίζοντας τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου η οποία σήμερα συντονίζει τις δραστηριότητες μεταξύ των 189 Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που σήμερα λειτουργούν εντός του κινήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ομοσπονδία καθοδηγεί και οργανώνει, σε στενή συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους, αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, ανταποκρινόμενη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας κυρίως.

Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου υπάρχουν σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου.
Επί του παρόντος, 189 Εθνικοί Σύλλογοι έχουν αναγνωριστεί από την Διεθνή Ομοσπονδία και έχουν γίνει δεκτοί στους κόλπους της ως πλήρη μέλη.
Κάθε τέτοια οντότητα λειτουργεί στη χώρα καταγωγής της, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του καταστατικού του Διεθνούς Κινήματος.

Κάθε δύο χρόνια, οι Εθνικοί Σύλλογοι συναντώνται με την Διεθνή Ομοσπονδία στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρίσταται και η Διεθνής Επιτροπή, όπου και συζητούνται όλα τα στρατηγικά ζητήματα που αφορούν το κίνημα.

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χρειάστηκε να συνεργαστεί με τους αντίστοιχους Εθνικούς Συλλόγους.
Έτσι, νοσηλεύτριες του Ερυθρού Σταυρού από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, έφτασαν στην Ευρώπη με σκοπό να παράσχουν ιατρικές υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις των εμπλεκομένων στον πόλεμο χωρών.

Συγχρόνως, συστήνει έναν διεθνή φορέα Αιχμαλώτων Πολέμου, με δυναμικό 1.200 εθελοντών. Στα 4 χρόνια του πολέμου, είχαν μεταφερθεί:

Πάνω από 20 εκατομμύρια επιστολές και μηνύματα,
1,9 εκατομμύρια δέματα
Περίπου 18 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα ως χρηματικές δωρεές σε αιχμαλώτους πολέμου.

Επιπλέον

Περίπου 200.000 κρατούμενοι αντηλλάγησαν μεταξύ των εμπολέμων.

Ένα χρόνο πριν από το τέλος του πολέμου, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, όπως προαναφέραμε, λαμβάνει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, για το συνολικό της έργο στα έτη 1914-1918.

Η νομική βάση της δράσης της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου παραμένουν οι Συμβάσεις της Γενεύης, όπως αυτές αναθεωρήθηκαν το 1929.

Οι δραστηριότητές της ήταν παρόμοιες με εκείνες κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου: επίσκεψη στρατοπέδων όπου κρατούνταν αιχμάλωτοι πολέμου, οργάνωση αποστολών βοήθειας για τους άμαχους πληθυσμούς, διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αιχμαλώτων και αναζήτηση αγνοουμένων.

Έως και τη λήξη του πολέμου, 179 απεσταλμένοι είχαν διεξάγει 12.750 επισκέψεις σε στρατόπεδα αιχμαλώτων σε 41 χώρες.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών για τους Αιχμαλώτους Πολέμου αριθμούσε προσωπικό 3.000 ατόμων περίπου, διευκολύνοντας την επικοινωνία και ανταλλαγή 45 εκατομμυρίων επιστολών και καρτών, καθώς και 120 εκατομμυρίων μηνυμάτων.

Παρόλα αυτά, στο έργο της η Επιτροπή συνάντησε ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, το γεγονός δηλαδή ότι ο ελεγχόμενος από τους Ναζί Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Επιτροπή για να αναληφθεί κάποια δράση, δεδομένου ότι παρατηρούνταν συστηματικές και κατάφωρες παραβιάσεις των Συνθηκών και του Καταστατικού του Κινήματος

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια κάποια είδους συμφωνία ανάμεσα στην ίδια και τη ναζιστική κυβέρνηση αναφορικά με τη μεταχείριση των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Εγκατέλειψε κάθε άλλη προσπάθεια να ασκήσει πίεση και επικέντρωσε το έργο της στην προστασία των αιχμαλώτων πολέμου.

Επίσης, η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να λάβει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα στρατόπεδα εξόντωσης και τη μαζική δολοφονία των Εβραίων της Ευρώπης, των Ρομά, και άλλων μειονοτήτων.
Μόνο μετά τον Νοέμβριο του 1943, κατάφερε να εξασφαλίσει σχετική άδεια για την αποστολή δεμάτων σε κρατουμένους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και με αφορμή τον εορτασμό των εκατό χρόνων της, το 1963, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, μαζί με τη Λίγκα των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού, έλαβαν το τρίτο Νόμπελ Ειρήνης.

Στις 16 του Οκτώβρη του 1990, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να χορηγήσει στην Επιτροπή το καθεστώς του παρατηρητή στις συνόδους της Συνέλευσης και στις υπο-επιτροπές.
Πρώτη φορά παραχωρείται ανάλογο καθεστώς σε ιδιωτικό οργανισμό.

Στις 19 Μαρτίου 1993, υπεγράγη μια συμφωνία με την ελβετική κυβέρνηση, η οποία επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού από κάθε πιθανή κρατική παρεμβολή, προστατεύει πλήρως το σύνολο της περιουσίας που διατηρεί η Επιτροπή στην Ελβετία, χορηγεί στα μέλη και το προσωπικό της νομική ασυλία, την απαλλάσσει από φόρους και τέλη και εγγυάται την προστασία και την αφορολόγητη μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών και χρημάτων.

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το έργο της Επιτροπής στην πραγματικότητα συνοδεύεται από περισσότερους κινδύνους.
Στη δεκαετία του 1990, περισσότεροι εντεταλμένοι αντιπρόσωποί της έχουν χάσει τη ζωή τους, ειδικά στις περιπτώσεις που εργάζονταν σε πληττόμενες από τοπικές και εσωτερικές ένοπλες συγκρούσεις περιοχές.
Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν συχνά την έλλειψη σεβασμού που εξακολουθεί να παρατηρείται ως προς τους κανόνες των Συμβάσεων της Γενεύης και τα σύμβολα της προστασίας τους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου του 1877 με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον αρεοπαγίτη και συγγραφέα Μάρκο Ρενιέρη, μια εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής, που διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδος το 1862 και διοικητής της Εθνικής Τραπέζης από το 1869 έως το 1890.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί μέρος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και θεωρείται ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στον ελλαδικό χώρο.

Το έργο του είναι σύνθετο και βασίζεται στην άμεση ανταπόκριση και την εθελοντική προσφορά και δράση των πολιτών.

Έχει βασικό στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, περιθάλπτοντας και στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και γενικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ. είναι:

Σε καιρό πολέμου: η συνδρομή και επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας, η νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου
Σε καιρό ειρήνης: η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα.

Σημαντικές ημερομηνίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

10 Ιουνίου 1877: Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
1878: Συγκροτούνται πρόχειρα νοσοκομεία για την περίθαλψη των τραυματιών της Κρητικής Επανάστασης.
1881: Διανέμονται τρόφιμα και ρουχισμός στα θύματα του μεγάλου σεισμού της
Χίου.
1897: Ίδρυση νοσοκομείων και περίθαλψη τραυματιών κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου.
1912–1913: Ανοίγουν νοσοκομειακές μονάδες με σκοπό την περίθαλψη των τραυματιών του Βαλκανικού Πολέμου
1915 Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύεται η Επιτροπή και το Γραφείο Αιχμαλώτων Πολέμου για αναζήτηση αιχμαλώτων και τραυματιών
1922: Δημιουργείται το Αρχείο Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με σκοπό τον εντοπισμό προσφύγων
1940-1945 Διανέμονται τρόφιμα και είδη ρουχισμού στα θύματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Γερμανικής κατοχής.

Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει άκοπα να επιτελεί το ανθρωπιστικό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας.
Σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου, οικογένειας ή ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής κατάστασης όρια στη δράση του.

Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται σε συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας.

Σε επίπεδο εθελοντών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διαιρείται σε τρείς κύριους Τομείς:

Στον Τομέα Εθελοντών Νοσηλευτικής
Στον Τομεα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
Στον Τομέα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας

Κάθε Τομέας έχει διαφορετική αρμοδιότητα σε καιρό ειρήνης και πολέμου, καθώς επίσης παρέχει διαφορετική εκπαίδευση στους εθελοντές του.

Νοσοκομεία που ίδρυσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός:

 • Το Ασκληπιείο Βούλας Ιδρύθηκε το 1921 και το το 1985 εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
 • Το Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε το 1930 και σήμερα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
 • Το Νασοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ιδρύθηκε το 2006, το οποίο δεν ανήκει πλέον στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σαν αποτέλεσμα της αυθόρμητης προσφοράς των παιδιών και των νέων για την περίθαλψη και την υλική και ηθική υποστήριξη των παιδιών θυμάτων του πολέμου.

Οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει τελευταία τεράστιες δυσκολίες για την κάλυψη των πρωτοφανών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί, όλη αυτή την περίοδο της διόγκωσης του μεταναστευτικού φαινομένου, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο), τη βόρειο Ελλάδα και την Αθήνα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται ήδη σε άμεση συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, υλοποιεί σχέδιο για την ανακούφιση των ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών που διέρχονται από τη χώρα μας προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, υπηρετώντας στην πράξη τη σταθερή του προσήλωση στις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.

 

Από τις δράσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διανομή ανθρωπιστικού υλικού, τη δημιουργία ιατρονοσηλευτικών μονάδων, την παροχή υπηρεσιών επανασύνδεσης οικογενειών και ψυχοκοινωνικής στήριξης, έχουν ωφεληθεί έως σήμερα περίπου 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ στόχος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι να επωφεληθούν το επόμενο διάστημα 200.000 επιπλέον συνάνθρωποί μας.

Πώς πάθε πολίτης μπορεί να συμβάλλει στην ευόδωση της κοινωνικής προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

Α. Διά του εθελοντισμού

Διεθύνσεις του Ε.Ε.Σ. μπορούν και συνεχίζουν το έργο τους χάρη στην ανεκτίμητη προσφορά των Εθελοντών τους!
Οι επιθυμούντες να προσφέρουν κοινωνική υπηρεσία, σε οποιαδήποτε πόλη κι αν κατοικούν, μπορούν να ενταχθούν σ’ ένα από τους τρεις τομείς εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Β. Με χορηγίες

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης χρηματικού ποσού, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό της Τράπεζας EFG EUROBANK.

Γ. Με υλική βοήθεια

Για ενίσχυση μέσω υλικής βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν στον Οργανισμό μας τα κάτωθι προϊόντα:

Είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτομάντιλα, μωρομάντηλα, πάμπερς, σερβιέτες, αλοιφή συγκάματος, χαρτί υγείας)
Είδη ένδυσης και υπόδησης (μόνο καινούρια είδη από εταιρείες)
Sleeping bags (καινούρια)
Νερό εμφιαλωμένο (μπουκάλι 500 ml)
Ξηρά τροφή (φρυγανιές, κράκερς, μπισκότα τύπου petit beurre, σταφίδες, ξηρούς καρπούς)

Η Λέσχη έχει στη διάθεσή της, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, όλα τα στοιχεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, e-mail, υπευθύνους, λογαριασμό τραπέζης κλπ.), τα οποία έχει επίσης αναρτήσει στην ιστοσελίδα της.

Η Λέσχη Αρχιπλοιάρχων έχει πολλούς δεσμούς με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αφού εκλεκτά μέλη και φίλοι της έχουν προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο τόσο σπουδαίο αυτό οργανισμό.

Η αείμνηστη Ελένη Ποταμιάνου, Επίτιμο Μέλος της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων από το 1992, αφιέρωσε όλη τη ζωή της, ως εθελόντρια αδελφή, στα ιδεώδη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η Ελένη Ποταμιάνου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, διετέλεσε μέλος πολλών φιλανθρωπικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σωματείων και βραβεύτηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και με πολλά μετάλλια, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων του υπουργείου Στρατιωτικών, το Παράσημο Παπάγου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών, το Χρυσό Μετάλλιο Εράνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Χρυσό Μετάλλιο Ευποιίας.
Ο κ. Ανδρέας Ποταμιάνος, Επίτιμο Μέλος της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων από το 2012 Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων και κατά περιόδους μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η κ. Μάρω Δήμου, συγγραφέας και ποιήτρια, συνεργάτης του περιοδικού μας «Εξάντας», σύζυγος του Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Λέσχης, Πλοιάρχου Φρίξου Δήμου κσι Εθελόντρια του Ελληνικού Σταυρού από το 1962, βραβευθείσα με το Αργυρό Μετάλλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η αείμνηστη κ. Μάντα Τζίμητρα, σύζυγος του πρώτου Προέρδου της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πρίαμου Τζίμητρα, εθελόντρια αδελφή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το 1977.
Η κ. Δέσποινα Βολικάκη, κόρη του ιδρυτικού μέλους της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Μάρκου Βολικάκη, κεντρική παρουσιάστρια της αποψινής πανηγυρικής τελετής και Εθελόντρια Αδελφή από το 1996 βραβευθείσα το 2003 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρτίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο.
Ο Πλοίαρχος Σπύρος Ραδίτσας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, βραβεύτηκε το 1985 από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την Ακαδημία Αθηνών, για τη διάσωση ναυαγών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσάμης, αδελφός του Προέδρου της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων, συγγραφέας, συνεργάτης του περιοδικού μας «Εξάντας» και επί σειρά ετών εθελοντής αιμοδότης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Επί σειρά ετών ήμουν και εγώ εθελοντής αιμοδότης και έχω τιμηθεί με έπαινο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Η αποψινή βραδιά έχει μια προσωπική ιδιαιτερότητα, αλλά και τιμή για μένα που μου ανατέθηκε από το συμβούλιο της Λέσχης μας η παρουσίαση του ανθρωπιστικού έργου του μεγαλύτερου μη κυβερνητικού Οργανισμού στον ελλαδικό χώρο.

Τελειώνοντας θα θέλαμε όλοι εμείς που ανήκουμε και αγαπάμε τη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων, να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή μας, που τύχη αγαθή αξίωσε τη Λέσχη μας να βραβεύσει με το Χρυσό Βραβείο Α’ Τάξεως, το σπουδαιότερο κοινωφελές ίδρυμα της Ελλάδος, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Συγχρόνως απονέμει στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Αντώνη Αυγερινό, τον Τίτλο του Επιτίμου Μέλους της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων.

Ίδρυμα “Maria Tsakos”

Από μικρό παιδί ο Παναγιώτης Τσάκος μυήθηκε στο ναυτικό περιβάλλον των Καρδαμύλων και γαλουχήθηκε με εικόνες από τη ναυτοσύνη παλιών καραβοκύρηδων και εφοπλιστών. Αμέσως μόλις αποφοίτησε από το Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο ξεκίνησε το επάγγελμα ως δόκιμος πλοίαρχος και παρά τις «δυσκολίες» που αντιμετώπιζε ένας ναυτικός, εκείνος ποτέ δεν πτοήθηκε.

Όταν το 1970 απέκτησε το πρώτο του πλοίο και ίδρυσε την εταιρεία Tsakos Shipping and Trading, δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα έφτανε η μέρα που όλη η ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα μιλούσε για την «αυτοκρατορία» των 81 πλοίων του, των 50 τάνκερ της ΤΕΝ την οποία διοικεί ο γιος του Νίκος, αλλά και της έντονης δραστηριότητάς του στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Μοντεβιδέο.

Το εκπληκτικό και το πολύ σπάνιο για την εποχή μας είναι το ότι παρά τις μεγάλες επιτυχίες στης σταδιοδρομίας του, ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος παρέμεινε Άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξης.

Στο MONTEVIDEO της Ουρουγουάης.

Το 1978 ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος ίδρυσε το TSAKOS FOUNDATION στο Montevideo της Ουρουγουάης, το οποίο το 2002 μετονομάστηκε σε MARIA TSAKOS FOUNDATION, προς τιμή της μητέρας του Μαρίας Τσάκου (1903 – 2001).

Το 1985 το ίδρυμα μετακόμισε σε νεοκλασικό κτήριο στο ιστορικό κέντρο του Montevideo. Το 1992 υπεγράφη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου της Ουρουγουάης, σε συνεργασία με τους δασκάλους του ιδρύματος MARIA TSAKOS, θα παραδίδονται μαθήματα σύγχρονης ελληνικής γλώσσας.

Επτά χρόνια αργότερα, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε το ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ, ως επίσημο κέντρο εξετάσεων της Ελληνικής γλώσσας, για μαθητές της Ουρουγουάης ή άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Επτά χρόνια αργότερα, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε το ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ, ως επίσημο κέντρο εξετάσεων της Ελληνικής γλώσσας, για μαθητές της Ουρουγουάης ή άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια άλλη παράμετρος των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Η ευαισθησία αυτή εκδηλώθηκε με την εγκαθίδρυση της URUMEPA στα πρότυπα της HELMEPA. Συγχρόνως το Ίδρυμα έχει δυνατή παρουσία στη ζωή της Ελληνικής παροικίας στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Θρησκεία στη Νότιο Αμερική.

Το 1999, με τη συμπλήρωση των είκοσι ετών λειτουργίας του Ιδρύματος, ο καπετάν Παναγιώτης τιμήθηκε από τις αρχές των Αθηνών με τον τίτλο του «Πρεσβευτή του Ελληνισμού». Τρία χρόνια αργότερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Αβραμόπουλος παρέδωσε στον Καπετάν Παναγιώτη το «Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών», ενώ το 2003 ο Καπετάν Παναγιώτης παρασημοφορείται με τον «Σταυρό του Αγίου Στεφάνου» του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, από τον επίσκοπο του Μπουένος Άϊρες, Ταράσιο, για τη προσφορά του στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία.

Την ίδια χρονιά, με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας, το Ίδρυμα τιμήθηκε με το σπουδαιότερο βραβείο της Ακαδημίας των Αθηνών, για την εξαιρετική πνευματική και φιλανθρωπική εργασία του, σε ειδική τελετή, στην οποία παρευρέθη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος. Συγχρόνως η Ουρουγουάη αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του Ιδρύματος, το τίμησε εκδίδοντας συλλεκτικό γραμματόσημο.

Το σπίτι της Μαρίας (Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού)

Αφιερωμένο στην αείμνηστη κόρη του καπετάν Παναγιώτη, Μαρία Π. Τσάκου.

Το Σπίτι της Μαρίας διευθύνεται από επιστημονική ομάδα έμπειρη σε θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης. Είναι μια μαθητική στέγη χτισμένη σ’ ένα μεγάλο κτήμα με κήπους για καλλιέργειες, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, δίπλα στη καταγάλανη θάλασσα του Αιγαίου.

Είναι ένα διώροφο κτήριο που διαθέτει άνετα δωμάτια πλήρως επιπλωμένα, με δικό τους λουτρό το καθένα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, μελέτης και ψυχαγωγίας, καθώς και η αίθουσα υπολογιστών με πρόσβαση σο διαδίκτυο, συμπληρώνουν και δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 θα γίνουν δεκτοί συνολικά 20 μαθητές (αγόρια), που θα φοιτούν στη Τρίτη Γυμνασίου ή στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, με γενική βαθμολογία μεγαλύτερη του 15. απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου μαθητή, με την υπογραφή και του κηδεμόνα του.

Οι σχέσεις των μαθητών ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας. Σε όλους τους φιλοξενούμενους μαθητές θα παρέχεται σε μηνιαία βάση μικρό χρηματικό ποσό, για τις κοινωνικές και προσωπικές τους ανάγκες.

Οι μαθητές της Στέγης που θα εισαχθούν σε Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος.

Το Σπίτι της Μαρίας απέχει περίπου 300 μέτρα από το Γυμνάσιο και το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο των Καρδαμύλων. Επιπλέον, στη πόλη της Χίου εδρεύει η Ακαδημία Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και στο νησί των Οινουσσών, η Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

Η Λέσχη Αρχιπλοιάρχων αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσωπικότητα και τον ανθρωπσμό του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, του απένειμε τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους της, ενώ σε ειδική τελετή βράβευσε το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για τη ανεκτίμητη προσφορά του στην Ελλάδα και τη Ναυτιλία.

Σωματείο παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες “Η ΑΡΓΩ”

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 23 & Σαλαμίνος,
Πειραιάς

Τηλ.: 210 4208 879, 210 4200 434
Φαξ: 210 4208 879
e-mail:argosom@otenet.gr
Url: www.argonauts.gr

Έτος ιδρύσεως: 1985

Η Πρόεδρος του «ΑΡΓΩ»
κ. Δέσποινα Παπαστυλιανού

«Η ΑΡΓΩ», είναι ΝΠΙΔ αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό, (αριθμός ΦΕΚ1199,29 Σεπτεμβρίου 2000) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ιδρύθηκε το 1985 με πρωτοβουλία μητέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες, συζύγους ναυτικών. Διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, επτά αιρετά μέλη (γονείς παιδιών με αναπηρίες) και δυο διορισμένα (ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και ένας εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας).

Απευθύνεται σε οικογένειες ναυτικών που έχουν παιδιά με Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό & πολλαπλές Αναπηρίες. Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά και άτομα άλλων ταμείων εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Έως Σήμερα:

Αυξήσαμε τη δυναμικότητα του Κέντρου στον Πειραιά, υποδεχθήκαμε επιπλέον παιδιά και ανταποκριθήκαμε καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας και των όμορων Δήμων.
Καταφέραμε να κατασκευάσουμε και λειτουργούμε ένα αξιοπρεπές Οικοτροφείο 20 θέσεων στα Καλύβια Αττικής, άτομα με βαριές αναπηρίες ορφανά με υπερήλικες γονείς που δεν μπορούν να τα φροντίζουν.

Το Οικοτροφείο & κέντρο διημέρευσης & ημερήσιας φροντίδας στα Καλύβια Αττικής

Στο ίδιο κτίριο στεγάζουμε και το Κέντρο Διημέρευσης δυναμικότητας 25 ατόμων, δεχόμαστε παιδιά της ανατολικής Αττικής και παράλληλα συνεχίζουμε την εκπαίδευση των οικότροφών μας.
Δημιουργήσαμε το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ΑμεΑ που μέσα από τις δράσεις Κατάρτισης που υλοποιεί, συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του Ατόμου με Αναπηρία, ενισχύοντας την προσπάθειά του για επαγγελματική αποκατάσταση.
Από 1/1/12 το Σωματείο έχει ενταχθεί επίσημα στον Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Πορευτήκαμε στα χρόνια, με γνώμονα τη φροντίδα του Ατόμου με Νοητική Υστέρηση, πολλαπλές αναπηρίες (αυτισμό, παραπληγία κλ.) για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση του ατόμου, την ανακούφιση της οικογένειας και την αντιμετώπιση των αναγκών της στο βαθμό που οι συνθήκες μας το επιτρέπουν.

Στις μέρες μας όπου η οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα μας, η αγωνία για το μέλλον μεγαλώνει και η ανασφάλεια κυριαρχεί, εμείς όμως δεσμευόμαστε πως θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε παρά τις αντιξοότητες της εποχής.

Επόμενη φιλοδοξία μας είναι η κατασκευή μικρών δομών οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες βραχυχρόνιας παραμονής του ατόμου για:

Τις περιπτώσεις όπου η οικογένεια αντιμετωπίσει παροδικό πρόβλημα (υγείας, απουσίας κλπ), τη Φιλοξενία του ατόμου τα Σαββατοκύριακα και Ημιαυτόνομη Διαβίωση των ατόμων Υψηλής Λειτουργικότητας.

Γραμμή με αγάπη

Με εκατοντάδες δράσεις και προσφορές που αφορούν παιδιά αλλά και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, η Μαρί Κυριακού και η ομάδα της εκπομπής ΜΕ ΑΓΑΠΗ, προσέφεραν ελπίδα, ανακούφιση, στήριξη και συμπαράσταση.

 

Η Μαρί Κυριακού ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια που της απεύθυναν Ιδρύματα, Σωματεία, μεμονωμένα άτομα ακόμη και φορείς για να στηρίξει παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, τροφοδοτήθηκαν με ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και σχολικά είδη,600 παιδιά σε ορεινές περιοχές της Ηλείας, της Αρτας και της Ηπείρου.

Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 75 μαθητών δημοτικού σχολείου στην Κόνιτσα να τους τροφοδοτήσει με μπαλλες μπασκετ και βολευ και οσα χρειάζονταν για τις αθλητικές τους δραστηριότητες καθώς και υπολογιστές.
Μαζί τους δόθηκαν βιβλία δραστηριοτήτων των παραμυθιών του Μάικ του Φασολάκη.
Παρέδωσε τις επιταγές σε ακόμη δέκα Ιδρύματα, από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί στη ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, στηρίζοντας έτσι συνολικά 25 Ιδρύματα, που κινδυνεύουν και κλείσουν.

Η Γραμμή Με Αγάπη θα συνεχίσει τον Ιανουάριο, στηρίζοντας κι άλλα Ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά.
Η Μαρί Κυριακού σε συνεργασία με την Elle Amber, δημιούργησε γούρια, από την πώληση των οποίων, θα στηριχθεί το Ιδρυμα ΕΣΤΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΘΗΝΑΙΑ, που φιλοξενεί 20 κορίτσια.

Τα τελευταία τρία χρόνια και σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών του ΑΝΤΕΝΝΑ, παρείχε υποτροφίες για δωρεάν σπουδές σε οκτώ παιδιά,πραγματοποιώντας το όνειρό τους να σπουδάσουν.

Απέστειλε παπούτσια σε 100 παιδιά που προέρχονται από άπορες οικογένειες και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Στήριξε με την αποστολή τροφίμων μακράς διάρκειας και αναλώσιμων ειδών την Οργάνωση «Άλλος Ανθρωπος», που σιτίζει άστεγους συνανθρώπους μας.
Μεσολάβησε ώστε να σταλούν φρούτα και λάδι σε Ιδρύματα και Σωματεία που διαβιούν παιδιά.
Φρόντισε να σταλούν δώρα και παιχνίδια σε οικοτροφείο που φιλοξενεί άπορα και ορφανά παιδιά.

Συνεργάστηκε με ιδιωτικούς φορείς και συγκέντρωσε χρήματα ώστε να παραδοθούν σε οικογένειες που έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες και μπαζάρ που στόχο είχαν να στηριχθούν οικονομικά Οργανώσεις και Σωματεία.

Πρόσφερε διασκέδαση σε παιδιά, που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεατρικές και άλλες παραστάσεις.
Απέστειλε βιβλία και παιδικά παραμύθια του Μάικ του Φασολάκη, για τον εμπλουτισμό παιδικών βιβλιοθηκών.
Η Μαρί Κυριακού και η εκπομπή ΜΕ ΑΓΑΠΗ, θα συνεχίσουν με κάθε τρόπο να ανταποκρίνονται εκεί που υπάρχει ανάγκη για βοήθεια.

Ίδρυμα “ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ¨

Διεύθυνση: Ζεφύρου 58Β’
176 64 Παλαιό Φάληρο

Τηλ.: 210 4589 900
Φαξ: 210 4589 908
e-mail:info@propontis.gr

Το Ίδρυμα «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» ιδρύθηκε το 1999 από τον εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη και τη σύζυγό του Μαρία Διαμαντίδη.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προσφορά στη παιδεία, στην επιστιμονική έρευνα και στις τέχνες, με την ευρύτερη έννοια των όρων.

Οι Έλληνες, από την απαρχή της ανθρώπινης ιστορίας, είναι οι πρώτοι που συνέλαβαν, καλλιέργησαν και ανέπτυξαν τις έννοιες του πολιτισμού, της επιστήμης, της τέχνης και της δημοκρατίας.
Εξάλλου διαχρονικά, η αδιάκοπη επίδοση των Ελλήνων σε όλους τους τομείς της επιστημονικής και καλλιτεχνικής δράσης, είναι εντυπωσιακή σε ποιότητα και ποσότητα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το μικρό σχετικά μέγεθος της Ελλάδας συγκριτικά με άλλα κράτη και λαούς.

Έτσι, η μέγιστη προσφορά και επένδυση για τη χώρα μας δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά η προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης και της τέχνης, ακριβώς επειδή στους τομείς αυτούς οι Έλληνες διακρίνονται διεθνώς.

Σ΄ αυτή την προσπάθεια, το Ίδρυμα «Προποντίς» και οι ιδρυτές του, φιλοδοξούν να προσφέρουν τη συμβολή τους, με τη χορήγηση υποτροφιών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πολλά υποσχόμενους νέους επιστήμονες και ταλαντούχους καλλιτέχνες, πράγμα το οποίο ήδη γίνεται επί δέκα έξι συνεχή έτη.

Από το 1999 που λειτουργούν τα προγράμματα υποτροφιών και μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 420 υποτροφίες ενώ σήμερα περισσότεροι από 35 υπότροφοι του Ιδρύματος διδάσκουν σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ενώ αρκετοί άλλοι έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις στον δημόσιο, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό τομέα
Το Ίδρυμα αποφασίζει κατά περίπτωση την οικονομική ενίσχυση αυτοτελών προγραμμάτων και δράσεων ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρακολουθήσει και τις δραστηριότητες των ερευνητικών οργανισμών που ζήτησαν την οικονομική του στήριξη προκειμένου να ολοκληρωθούν έρευνες ναυτιλιακού, οικονομικού, ιστορικού, ιατρικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Προποντίς» αποτελείται από πρόσωπα του επιχειρηματικού, Ακαδημαϊκού και επιστημονικού χώρου, με κοινό όραμα την προσφορά στην παιδεία, στην επιστημονική έρευνα και στις τέχνες με την ευρύτερη έννοια των όρων αυτών.

Κατά το καταστατικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Προποντίς», είναι το αποφασιστικό όργανο σχεδιασμού, έγκρισης και εφαρμογής οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα την αμεροληψία, την αντικειμενική αξιολόγηση και τη δικαιοσύνη, στοχεύει στην ηθική επιβράβευση και οικονομική ενίσχυση κάθε ατομικής ή συλλογικής προσπάθειας, που συμβάλλει στην προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης και της τέχνης, τομείς στους οποίους οι Έλληνες διακρίνονται διεθνώς.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & Αγωγής

Κεντρικά Γραφεία: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ.. 210 4515 387 –  210 4513 759
Φαξ: 210 4537 629
email: info@xatzikiriakio.gr

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικόλαος Γκίκας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ασκητόπουλος
Σ. Ελεγκτής: Εμμανουήλ Ευστρατίου
Σ. Ταμίας: Πέτρος Χατζηϊωάννου
Σύμβουλος: Γεώργιος Μπακούρης
Σύμβουλος: Μιχαήλ Στρουμπούλης
Σύμβουλος στην ειδική θέση σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Νόμο 2993/2002 : Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Δντρια Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων

Νότα Μπούμπαλου: nmp@xatzikiriakio.gr

Δντρια Παιδικής Προστασίας

Αναστασία Κατσιλιέρη: aka@xatzikiriakio.gr

κ. Γραμματικοπούλου

Δντης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Μαστροδήμος: jma@xatzikiriakio.gr

Πώς οι επιθυμούντες μπορούν να βοηθήσουν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα:

1. Κάλυψη των ετήσιων εξόδων μιας φοιτήτριας.

2. Δωρεά χρημάτων στο Ταμείο του Ιδρύματος το οποίο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00.

3. Αποστολή χρημάτων με ταχυδρομική επιταγή

4. Κατάθεση χρημάτων σε μία από τιςς παρακάτω τράπεζες:
> Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αρ. Λογ. 189/296008-74
> EFG Eurobank Ergasias: Αρ. Λογ. 0026.0076.52.0100752194
> Alpha Bank: Αρ. Λογ. 253-002101-024135
> Τράπεζα Πειραιώς: Αρ. Λογ. 5103-013414-035

5. Απόκτηση της πιστωτικής κάρτας WINLIFE VISA και επιλογή του Χατζηκυριάκειου ως δικαιούχου.

6. Δωρεά με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD οποιασδήποτε τράπεζας, επώνυμα ή ανώνυμα μεσω της ιστοσελίδας: www.easypay.gr

Υπενθυμίζουμε ότι οι δωρεές σας προς το Χατζηκυριάκειο εκπίπτουν από την φορολογία εισοδήματος.

Top