ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς, 26η Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων έκανε αποδεκτή την αίτηση εγγραφής της Πλοιάρχου Υακίνθης Τζανακάκη, καθότι πληρεί όλες τα προσόντα που απαιτεί το Καταστατικό της Λέσχης.

Η Πλοίαρχος Υακίνθη Τζανακάκη είναι κάτοχος Πτυχίου Πλοιάρχου Α΄ Τάξεως, έχει πλοιαρχεύσει σε πετρελαιοφόρα και τώρα εργάζεται ως Αρχιπλοίαρχος στην μεγάλη Ναυτιλιακή Εταιρεία «Tsakos Columbia».

Είναι η πρώτη γυναίκα που γίνεται τακτικό μέλος μας, γεγονός που θεωρούμε σταθμό στην ιστορία της Λέσχης.

Με χαρά την υποδεχόμαστε και της ευχόμαστε υγεία, καλή δύναμη, πρόοδο, να κατακτήσει όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας στη Ναυτιλία και γιατί όχι, μια ημέρα να γίνει Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων.