Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

<<HELMEPA και Gratia Εκδοτική ΕΠΕ υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη νέα γενιά στην Ελληνική ναυτιλία>>

Σήμερα, Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, o Δρ Γεώργιος Γράτσος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA και η κα Ιωάννα Μπίσια, Εκδότρια της Gratia Εκδοτικής ΕΠΕ, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στα γραφεία της HELMEPA.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και του πνεύματος ασφάλειας στη θάλασσα του ανθρώπινου παράγοντα στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, και κυρίως της νέας γενιάς, με κάθε κατάλληλο μέσο πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα αποτελέσουν η οργάνωση ενημερωτικών δράσεων, η αναγνώριση και προβολή επιτευγμάτων ατόμων ή οργανισμών στην πρόληψη της ρύπανσης, την προβολή επιτευγμάτων της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων ενασχόλησης με τα θαλάσσια επαγγέλματα, καθώς και η ενημέρωση των νέων για τις θαλάσσιες επιστήμες και τις τεχνολογικές εξελίξεις για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Η συνεργασία έχει ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει με το αφιέρωμα στα 35 χρόνια της HELMEPA, στο τεύχος Ιουνίου 2017 του περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ και την πρόσφατη, κοινή με την Isalos.net, ενημερωτική Ημερίδα στο Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη» προς σπουδαστές ναυτιλιακών σχολών και ΑΕΝ.