07-03-2019 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Λέσχης. Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

• Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018
• Προϋπολογισμός εσόδων / εξόδων για το έτος 2019
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής – Ψηφοφορία, απαλλαγή Δ.Σ. κάθε ευθύνης για το έτος 2018.

Location: Array

Εκδηλώσεις Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά

Loading…