Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
«Η ΑΡΓΩ»

Πειραιάς, 04η Ιουλίου 2014

Στα πλαίσια της Πράξης 2 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.