Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
«Η ΑΡΓΩ»

Πειραιάς, 04η Ιουλίου 2014

Στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).