18-09-2018 Ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00

Επαναλειτουργία των τόσο επιτυχημένων γευμάτων της Τρίτης.

Location: Λέσχη Αρχιπλοιάρχων - Φίλωνος 86, 3ος όροφος

Εκδηλώσεις Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά

Loading…